Nincs aktuális esemény.
Projektismertető
Projektadatok PDF Nyomtatás E-mail

A projekt címe:
Térségi munkaerő-piaci alkalmazkodás és előrejelzés intézményi döntéshozatali szervezeti rendszerrel összefüggő fejlesztése, valamint nemzetközi versenyképesség javítása a Széchenyi István Egyetemen

A projekt kódja:
TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0005

A projekt időtartama:
2010. június 1. – 2012. május 31.

Kedvezményezett:
Széchenyi István Egyetem (konzorciumvezető)
9026 Győr, Egyetem tér 1.
UNIVERSITAS-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. (konzorciumi partner)
UNIVERSITAS-Győr Alapítvány (konzorciumi partner)
Practing Alapítvány (konzorciumi partner)

Közreműködő szervezet:
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

Irányító hatóság:
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
590.702.244.- Ft

A projekt teljes költsége:
621 791 836.- Ft

 
A projekt célja PDF Nyomtatás E-mail

A fejlesztés célja a XXI. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése a Széchenyi István Egyetemen. A projekt az intézmény szervezetének, működésének, irányításának fejlesztéséhez, valamint a képzések munkaerő-piaci relevanciájának méréséhez, fejlesztéséhez járul hozzá. A hallgatói és vállalati szolgáltatások fejlesztése a versenyképes, modern, szolgáltató egyetem megteremtését segítik elő. A projekt megvalósítása által a SZE-Győr szolgáltatásainak teljes spektruma fejlesztésre kerül.

A fejlesztés elemei:
- munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz kapcsolódó módszertani és szervezeti fejlesztések
- az intézményirányítás területét érintő fejlesztések
- hallgatói és vállalkozói szolgáltatások fejlesztése
- nemzetközi versenyképesség fokozására irányuló fejlesztések
- a szolgáltatások és a kapcsolódó szervezeti egységek bázisát jelentő épület felújítása

 
A projekttevékenység bemutatása PDF Nyomtatás E-mail

A Széchenyi István Egyetem kiemelt célkitűzése a munkaerőpiac elvárásaihoz való igazodás fejlesztése, az eddigi törekvések tökéletesítése. Ennek érdekében a projekt keretében teljes képzési monitoringjára kerül sor a partnervállalatok bevonásával, megvalósul a Practing gyakorlati képzési program kiterjesztése, ezzel egyidejűleg vállalati mentorrendszer kerül kialakításra, valamint szimulációs gyakorlati képzéseket indít az egyetem.

Az intézményirányítás területén új minőségirányítási, folyamatmenedzsment- és kockázatmenedzsment rendszer, valamint az előző TÁMOP 4.1.1 konstrukciójú pályázatban megvalósuló Vezetői Információs Rendszer (VIR) elemző funkcióját kiegészítő tervezői modul kerül bevezetésre.

A hallgatói és oktatói szolgáltatások fejlesztése területén fontos törekvés a hallgatói elektronikus információs terek további fejlesztése, az egységesített tantárgyi követelmények hallgatói adatbázisába integrálása, a hallgatói tanulmányi előmenetel sikerességét segítő kézikönyv és interaktív CD készítése, tantárgyi felzárkóztatás a problémás tantárgyak területén, valamint az e-learning rendszer kiegészítő fejlesztése.

A nemzetközi versenyképesség fejlesztéséhez elengedhetetlen az intézményi szolgáltatások angol nyelvű rendelkezésre állásának biztosítása, a munkatársak nyelvi készségének fejlesztése, valamint oktatóink külföldi vendégoktatásának támogatása, továbbá az egyetemi honlapok angol nyelvű felületének kialakítása.

A projekttevékenység részeként a célokhoz kapcsolódó épület-felújítás révén különböző minőségirányításhoz, munkaerő-piaci kapcsolattartáshoz szükséges szolgáltató terek, illetve a munkaerő-piaccal való kapcsolattartást és a vállalatalapítást segítő szolgáltatások irodái kerülnek kialakításra.

 
Projektszervezet PDF Nyomtatás E-mail

Dr. Filep Bálint
projektmenedzser
96/503-401

Tamándl László
szakmai vezető
96/613-683

Dr. Nyéki Lajos
szakmai vezető
96/503-400/3330
.

Malancsin Viktória
szakmai vezető
96/503-440

Dr. Csendes Ferenc
szakmai vezető
96/613-552
.

Csikorné Horváth Gabriella
pénzügyi vezető
96/503-424

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal!